• ประเภทการรับ
  • รหัสคู่ค้า
  • รหัสคู่ค้า
  • สถานะสินค้า
  • เลขที่เอกสาร
  • box
รายการสินค้า
เลขที่เอกสาร. S/N Barcode Product code Product name คลัง Location Lot NO สถานะ จำนวน Menu ภาพ